«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Κατάργηση και Μεταφορά του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην Αμαλιάδα.

Απόφαση Έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος ΘΕ.Κ.Α. στις 03/06/2013 με μοναδικό θέμα Η.Δ. την κατάργηση και μεταφορά του Τμήματος


            Η μεταφορά και λειτουργία στην Αμαλιάδα των υπερσύγχρονων εργαστηριακών εγκαταστάσεων και των θερμοκηπίων, τα οποία είναι εγκατεστημένα και πλήρως λειτουργικά στους χώρους του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου εκτός του ότι είναι τεχνικά αδύνατη στην παρούσα φάση, δημιουργεί δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, γεγονός που δεν συνάδει με την παρούσα οικονομική κατάσταση και την οξεία οικονομική κρίση...

Αντίκειται επίσης σε οποιαδήποτε οικονομία κλίμακας, αφού τμήματα συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (ΥΔ.Α.Δ., ΘΕ.Κ.Α) με συναφή εργαστήρια απομακρύνονται. Με βάση μάλιστα τον αριθμό και τα γνωστικά αντικείμενα των υπηρετούντων μελών ΕΠ του τμήματος ΘΕ.Κ.Α είναι πρακτικά αδύνατη η λειτουργία του νέου τμήματος στην Αμαλιάδα χωρίς την πρόσληψη μελών Ε.Π. συναφών ειδικοτήτων, γεγονός αδύνατο στη σημερινή οικονομική κατάσταση.
Η ίδρυση του νέου τμήματος στην Αμαλιάδα είναι αντίθετη με τις κατευθυντήριες αρχές του σχεδίου «Αθηνά» (το οποίο προκρίνει συγχωνεύσεις τμημάτων για εξοικονόμηση πόρων) ενώ δημιουργεί και πρακτικά εμπόδια στην εκπαίδευση των υπαρχόντων φοιτητών του Τμήματος, αφού θα αναγκαστούν να μετακομίσουν σε διαφορετική πόλη, όπου δεν θα υπάρχει η παραμικρή υποδομή- εργαστηριακές εγκαταστάσεις κλπ. για τη συνέχιση των σπουδών τους.
Εφόσον το υπουργείο επιμείνει στην άποψη του για άμεση λειτουργία του νέου τμήματος στην Αμαλιάδα από τον Σεπτέμβριο του 2013 δημιουργούνται ανυπέρβλητα προβλήματα τα οποία αναφέρουμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα:


1)      Για την μεταφορά των εργαστηρίων απαιτούνται μελέτες για την διαμόρφωση των νέων χώρων και τεχνικές παρεμβάσεις στη υπάρχουσα κτιριακή υποδομή, (διαμορφώσεις χώρων, συμπλήρωση εγκαταστάσεων, κατασκευή νέων  κλπ) που χρειάζονται πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα βεβαίως χρειάζονται και πολλά χρήματα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αν υπάρξουν οι αναγκαίες πιστώσεις (πράγμα εξαιρετικά απίθανο στη σημερινή συγκυρία), απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εάν αυτά ολοκληρωθούν στην καλύτερη δυνατή περίπτωση με το τέλος του Α’ εξαμήνου, θα πρέπει να ξεκινήσει μία νέα διαδικασία για την μετακόμιση των 8 εργαστηρίων, που θα απαιτήσει τουλάχιστον 3 μήνες και θα στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και τις οικονομικές, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η λειτουργία του νέου τμήματος στο νέο του χώρο, δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από το τέλος του 2014, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικά και εκπαιδευτικά (πρδ. συνέχιση και ολοκλήρωση Πτυχιακών μελετών των τελειόφοιτων σπουδαστών) στην κοινότητα των φοιτητών υπαρχόντων και νεοεισερχομένων, με απρόβλεπτες εξελίξεις.

2)      Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Κόροιβο που σχεδιάζεται να φιλοξενήσουν νέους χώρους εργαστηρίων, θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, στάβλων κλπ. Απαιτούν, για να είναι λειτουργικές, πολύμηνες επισκευές και δεκάδες χιλιάδες ευρώ (μπορεί και εκατοντάδες), για να φιλοξενήσουν 1 ή 2 εργαστήρια μόνο στον συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από την Αμαλιάδα με συνέπεια να είναι αναγκαία και η πρόβλεψη μεταφοράς των φοιτητών μας από την νέα έδρα του τμήματος στην Αμαλιάδα στο χώρο των εργαστηρίων στον Κόροιβο. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη φύλαξης του εκεί χώρου όλο το 24ωρο, όπως επίσης και στο κτίριο της Αμαλιάδας. Ξεκινώντας λοιπόν τον Οκτώβριο το νέο τμήμα στην Αμαλιάδα, θα έχει άλλο ένα πρόβλημα που θα βάλει σε δοκιμασία τις σχέσεις μας με τους φοιτητές αφού το τμήμα θα αδυνατεί να εκπληρώσει τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.

3)      Απαιτούνται επίσης πολύμηνες διαδικασίες και σημαντικοί πόροι                                    (εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ) για την κατασκευή στάβλων και εργαστηριακών υποδομών για την κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής (Εργαστήρια Ανατομίας, Διατροφής, Ζωοτεχνίας κλπ.), αλλά και η πρόσληψη του ανάλογου τεχνικού προσωπικού.

4)      Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν μόνιμα μέλη ΕΠ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των κατευθύνσεων Ζωικής Παραγωγής και Αγροτικής Οικονομίας. Θα πρέπει να προσληφθούν υποχρεωτικά έκτακτοι ενώ ο συνολικός τους αριθμός για κάθε ίδρυμα προβλέπεται να μειωθεί στο ελάχιστο.

5)      Ιδιαίτερο επίσης πρόβλημα δημιουργείται για τους φοιτητές των μεγάλων εξαμήνων εξαιτίας της κατάργησης της κατεύθυνσης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους στην κατεύθυνση αυτή.

     Για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους, παρακαλούμε σαν λογική και σώφρονα λύση, που δεν θα έχει επιπτώσεις στην εικόνα του ΤΕΙ αλλά και του Υπουργείου, την δημιουργία μιας μεταβατικής περιόδου θεραπείας των ανωτέρω προβλημάτων, πριν από την μεταφορά του τμήματος στην Αμαλιάδα ώστε να υπάρχουν τα βασικά εργαστήρια και οι βασικές υποδομές έτοιμες, όταν γίνει η μεταφορά. Έτσι και οι σπουδαστές θα ανεχθούν τις όποιες πρόσκαιρες δυσχέρειες στην λειτουργία μας. 

      Προτείνουμε λοιπόν αυτή την πρόσκαιρη λύση καί την παραμονή μας στο Μεσολόγγι μέχρι να υλοποιηθούν τα παραπάνω περιγραφέντα.
       Η άμεση μεταφορά και λειτουργία του Τμήματος στην Αμαλιάδα, είναι πρακτικά και λειτουργικά αδύνατη για τον Οκτώβριο του 2013 και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση χωρις να μπορεί να δωθούν άμεσες λύσεις.
       Παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας στις ανωτέρω επισημάνσεις μας και την επίδειξη κατανόησης και θετικής διάθεσης από μέρους σας ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση για τους φοιτητές και το τμήμα μας.