«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου για την προσφορά οργάνων

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Αγρινίου ενημερώθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, πως σε συνέχεια της επιτυχούς έκβασης της δωρεάς οργάνων από την 67χρονη εκλιπούσα την 01/04/2024, τα μοσχεύματα που αφαιρέθηκαν αξιοποιήθηκαν ως εξής:

Ο ένας νεφρός μεταμοσχεύθηκε σε άνδρα που υποβαλλόταν 15 χρόνια σε αιμοκάθαρση,

ο δεύτερος νεφρός μεταμοσχεύτηκε σε γυναίκα που υποβαλλόταν 16 χρόνια σε αιμοκάθαρση,

το ήπαρ μεταμοσχεύτηκε σε άνδρα 58 ετών,

οι πνεύμονες μεταμοσχεύτηκαν σε άνδρα 47 ετών.

Οι ευεργετηθέντες ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται πλέον στο πρώτο μετεγχειρητικό στάδιο αισθάνονται ευγνωμοσύνη για κάθε μόχθησαντα, στο σημείο δε αυτό θέλουμε εκ νέου να εξάρουμε τη μεγαλοψυχία των συναινούντων συγγενών οι οποίοι την ώρα της οδύνης για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου μπόρεσαν να προβούν στην υπέρτατη προσφορά.

Ελπίζουμε το παράδειγμα αυτό να αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση από όλους.

 

Γραμματεία Διοικητή Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας