«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

Ο Ι.Σ. Αγρινίου για το Νομοσχέδιο "Δράσεις δημόσιας υγειάς - Ρυθμίσεις για ενίσχυση ΕΣΥ"

Με αφορμή την κατάθεση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του υπουργείου υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγειάς-Ρυθμίσεις για ενίσχυση ΕΣΥ» , ο Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου καταθέτει σθεναρά την έντονη αντίθεση του και την διαφωνία του.

Πάγια θέση μας ήταν, είναι και θα είναι η στήριξη του ΕΣΥ με χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, προσλήψεις προσωπικού, επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπεια του συνόλου των επιστημόνων υγείας.

Το διαίρει και βασίλευε είναι μια διαχρονική τακτική της εκάστοτε κυβέρνησης η οποία μας βρίσκει κάθετα αντίθετους...

Το άρθρο 7του νομοσχεδίου, με την πρόταση του Υπουργείου υγείας  για άσκηση ιδιωτικού έργου ιατρών του ΕΣΥ, ουσιαστικάδημιουργείιατρούς δυο ταχυτήτων καιπροκαλεί τον αθέμητοανταγωνισμόμεταξύιδιωτών και ιατρών του δημοσίουτομέα.

Όσο αφορά το άρθρο 15 με το οποίο δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση από ιδιώτεςιατρούςστους ανασφάλιστουςσυμπολίτες μας, μας βρίσκειαπέναντι,διότι με τον τρόπο αυτό ταλαιπωρείται σε μέγιστοβαθμό ο πολίτης, καθώςαφούεπισκεφθεί τον ιδιώτηιατρό για την λύση του προβλήματος του, θα πρέπειακολούθως να ψάξει να συνταγογραφήσει τα φάρμακα τα οποία του έχουνπροταθεί σε ιατρόδημόσιαςδομής.

Η συνταγογράφησηπρέπει να είναι ελεύθερη από όλους τους ιατρούς και για όλους τους πολίτες.

Σχετικά με την δημιουργία των απογευματινώνχειρουργείων η πεποίθηση μας είναι ότι το μέτρο αυτό δεν θα μακροημερεύσει και είναι αντίθετο με την αντίληψη μας ότι το αγαθό την δημόσιαςυγείας θα πρέπει να δίνεταιδωρεάν. Επίσης για άλλη μια φοράδημιουργείιατρούς δυο ταχυτήτων και ενισχύει τον αθέμητοανταγωνισμόμεταξύιδιωτών και ιατρών του δημοσίου.

Τέλοςεκφράζουμεέντονα την διαφωνία μας με το άρθρο 34 το οποίουποβαθμίζειουσιαστικά τον ρολό των ιατρικώνσυλλόγων.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ