«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

Γενική Συνέλευση και Εκλογές Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΑΛΤΟΥ (Ο.ΣΥ.ΒΑ.)
Πατησίων 5, 10431 Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 2105247907 (Γραφεία)
697 304 17 67 (Σαγανάς Ευάγγελος - Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων)
fax: 2105247907 email: valtouomospondia@gmail.com
Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2023
Αρ. Πρωτ.: 694

 

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση και Εκλογές Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου
 

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Βάλτου ανακοινώνει σε όλους τους
Συλλόγους - Μέλη του, πως η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές της θα πραγματοποιηθούν
την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της, Πατησίων 5, 10431
Αθήνα.
Σας προκαλούμε να παρευρεθείτε στην Απολογιστική Γενική Συνέλευση της διετούς
περιόδου 2022-2023 και στις Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων μελών Κεντρικού και...


Εποπτικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ.ΒΑ. και Αντιπροσώπων από τη Γ.Σ. για την
Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδίας (ΠΑΝ.ΣΥ.).
Εφόσον κριθεί απαρτία από το Εποπτικό Συμβούλιο, τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα
ακολουθήσουν είναι τα εξής:
• Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
• Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
• Διοικητικός Απολογισμός
• Οικονομικός Απολογισμός
• Έκθεση Ε.Σ.
• Τοποθέτηση επί των πεπραγμένων
• Ψήφιση - έγκριση των πεπραγμένων από τη Γ.Σ.
• Τοποθετήσεις και προτάσεις για το μέλλον της Ο.ΣΥ.ΒΑ.
• Αρχαιρεσίες
Παρακαλούμε πολύ, όπως μας αποστείλετε τα στοιχεία των Αντιπροσώπων σας για την
Ομοσπονδία έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.
Επισημαίνεται ότι, υποψηφιότητες κατατίθενται στα γραφεία της Ο.ΣΥ.ΒΑ. ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση valtouomospondia@gmail.com έως και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
2023.
 

Με εκτίμηση ,
Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Κουρέτσης Αθανάσιος Καραδήμα Γεωργία - Μάνθα