«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας αντί να καλύψει τα κενά προχωρά σε αναμορφώσεις των ωρολόγιων προγραμμάτων…

Το Υπουργείο Παιδείας αντί να καλύψει τα κενά προχωρά σε αναμορφώσεις
των ωρολόγιων προγραμμάτων…

Το ΥΠΑΙΘ στις 2/11/23 έστειλε οδηγία στα σχολεία, μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης, σε σχέση με τον συντονισμό της εξεταστέας ύλης, στην οποίο ζητά από τους διευθυντές σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων να προβούν σε αναμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος, με σκοπό να καλυφθεί η ύλη στα μαθήματα που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των τριών τάξεων του Λυκείου.

Θεωρούμε ως εκπαιδευτικοί πολύ σημαντικό να...

καλύπτεται η ύλη όλων των μαθημάτων, έτσι ώστε να έχουν οι μαθητές μας τα ίδια μορφωτικά δικαιώματα και εφόδια στο μάθημα και τις τελικές εξετάσεις.

Αναρωτιόμαστε:

Είμαστε στις αρχές Νοέμβρη, μετά και τη Γ’ φάση αναπληρωτών και παραμένουν κενά σε εκατοντάδες σχολεία.

·        Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό;

·        Πώς θα προχωρά η ύλη, αν δε γίνονται οι προσλήψεις που χρειάζονται, με βάση τις ανάγκες που το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει;

·        Αν το Υπουργείο δεν προσλάβει τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς, ώστε να διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλα τα παιδιά, πώς θα λύσει αυτό το πρόβλημα η αναμόρφωση;

·        Θα σταματήσει η  διδασκαλία του μαθήματος για να καλυφθεί ένα άλλο ή θα μειώσουμε τις ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, καταργώντας το ωρολόγιο πρόγραμμα και αυξάνοντας τις ανισότητες στα σχολεία;

·        Θα καλυφθούν με υπερωρίες εντατικοποιώντας κι άλλο τους όρους εργασίας των συναδέλφων και οδηγώντας ουσιαστικά σε απολύσεις αναπληρωτών;

·        Οι συνάδελφοι θα γίνονται λάστιχο μπαίνοντας μια στο ένα τμήμα και μια στο άλλο;

Συναδέλφισσες-οι,

Χωρίς άμεση κάλυψη όλων των κενών με πρόσληψεις όλων των αναγκαίων συναδέλφων, δεν υπάρχουν ούτε οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη μαθησιακή διαδικασία...

Διαφορετικά γίνεται ένα ακόμα βήμα για σχολεία πολλών ταχυτήτων, με εκπαιδευτικούς λάστιχο, που θα στερούνται τα εργαλεία για να προσφέρουν το παιδαγωγικό τους έργο.

Απαιτούμε εδώ και τώρα από το «ψηφιακό» Υπουργείο να παίξει τον πραγματικό του ρόλο και να καλύψει τα σχολεία με το εκπαιδευτικό προσωπικό που χρειάζονται!

Καλούμε τις ΕΛΜΕ και τους συλλόγους διδασκόντων να διεκδικήσουν προσλήψεις από το Υπουργείο και να μην επιτρέψουν αυταρχικές πρακτικές και λογικές τύπου απευθείας αναθέσεων για την κάλυψη της ύλης.

Οι σύλλογοι διδασκόντων μπορούν από την πλευρά τους να συνεδριάσουν, έτσι ώστε με τον πιο πρόσφορο παιδαγωγικό τρόπο να συμβάλλουν στο πώς θα αμβλυνθούν οι ανισότητες στην κάλυψη της ύλης.

6/11/2023