«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 23 Απριλίου 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

Συνεδρίαση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας Δήμου Αμφιλοχίας

Με θέμα τη λήψη προληπτικών μέτρων ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου και το σχέδιο αντισεισμικής προστασίας «Εγκέλαδος», συνεδρίασε στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 το τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας...


Στη συνεδρίαση, στην οποία προέδρευσε ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Γιώργος Κατσούλας και συμμετείχαν εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιακοί παράγοντες, συζητήθηκαν ζητήματα όπως η οργάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση προληπτικών εργασιών καθαρισμού, η διαθεσιμότητα μηχανημάτων και μέσων, η οργάνωση ομάδων πυρασφάλειας και η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης. Παράλληλα, συζητήθηκε και το θέμα της ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών μέσων για υποβοήθηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε περίπτωση σεισμού, σύμφωνα με το σχέδιο «Εγκέλαδος».


Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αγαστής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και συναποφασίστηκε η πραγματοποίηση περαιτέρω δράσεων ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι δημότες να είναι ενήμεροι για τα μέτρα προστασίας και συμπεριφοράς σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου αλλά και να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις που έχουν για τη λήψη μέτρων προστασίας από τις πυρκαγιές, όπως είναι για παράδειγμα ο καθαρισμός των οικοπέδων τους από χόρτα, σκουπίδια και άλλα υλικά.

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχία ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για τη συνεργασία και το συντονισμό που έχει αναπτυχθείμε σκοπό την προστασία των πολιτών και δήλωσε την ετοιμότητα από πλευράς Δήμου για συνδρομή σε ό,τι του ζητηθεί.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Νίκος Νικολόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

 

***

Ενημέρωση για υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό τους μέχρι την 30η Απριλίου 2023 και να συντηρούν αυτούς καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου –31η Οκτωβρίου 2023), για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

 

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα,

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά,

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου,

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους,

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον οικείο Δήμο:

 

α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Η ασφάλεια και η δημόσια υγεία είναι υποχρέωση και καθήκον όλων μας και για το λόγο αυτό οφείλουμε όλοι να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες προς αποφυγή κάθε δυσάρεστης συνέπειας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες όλων μας.

 

Οι υποχρεώσεις απορρέουν από τηνυποπερ. 26 της περ. β΄ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/20006) καθώς και την αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά σε ιδιοκτήτες, νομείς κτλ:

 

(α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. “(α)” και “(β)”,

(δ) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26423-60426, 26423-60435)

 

 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος

Νικόλαος Μπεχλιούλης

 


Δήμος Αμφιλοχίας
Γραφείο Τύπου