«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Καλή Ανάσταση κι Όμορφη Πασχαλιά!!!

Καλή Ανάσταση συμΠατριώτες!

Καλή Ανάσταση σε σας Έλληνες της Διασποράς!!

Καλή Ανά(σ)ταση… σ’ όλους τους Λαούς της Γης!!!

Δημήτρης Ντόκας