«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. - ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. - ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΑΠΟ ΤΙΣ 12:00 ΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε