«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΕΡΜΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

O Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου σας ενημερώνει για τις ακόλουθες παρατάσεις:


1. Παράταση αντικατάστασης ταμειακών μηχανών

Η τελευταία παράταση που είχε χορηγηθεί από το υπουργείο Οικονομικών για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών που δεν μπορούν να συνδεθούν ONLINE με το TAXINET , έληξε στης 31 Δεκεμβρίου και με νέα απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, που χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. Α. 1269/2021 απόφαση, η προθεσμία αντικατάστασης παρατάθηκε έως την 31η Μαρτίου 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία, τόσο λόγω και των νέων δεδομένων αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού όσο και για να δοθεί ικανός χρόνος για την ανάπτυξη των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη λιανική, ως εναλλακτική επιλογή για τις επιχειρήσεις με ταμειακές μηχανές, που πρέπει να αντικατασταθούν. Η παράταση αφορά 179 τύπους ταμειακών μηχανών, παλαιάς τεχνολογίας, οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν online με το TAXISNET.

Από την 1η Απριλίου 2022 η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από τις παλαιού τύπου ταμειακές μηχανές θα συνιστά παράβαση καθώς όσοι δεν αντικαταστήσουν τις ταμειακές θα τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο».

Μόλις τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα, οι ταμειακές μηχανές θα μπορούν να συνδέονται ακόμη κι ανά λεπτό της ώρας με το Taxis για να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί. Κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα αλλά και την προέλευση της. Μέσω αυτού του κωδικού θα είναι δυνατό να επιβεβαιώνεται αν η απόδειξη που εκδόθηκε από την επιχείρηση είναι ίδια με αυτή που έχει καταχωρηθεί στα ηλεκτρονικά της βιβλία.

 

 

2. Παράταση στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας

 

Έως τις 26 Ιανουαρίου 2022 έχουν περιθώριο φορολογούμενοι, που επλήγησαν από την πανδημία να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση 36 -72 δόσεων για την εξόφληση των οφειλών τους. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και την 31η/1/2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

 

Ποιους αφορά η ρύθμιση - Ποια χρέη εντάσσονται σε αυτή

Η ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση των έως και 72 δόσεων δεν αφορά όλους τους φορολογούμενους, αλλά μόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4821/2021, στη ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Πιο συγκεκριμένα αφορά:

- φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω Covid

- νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω Covid

- φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid

- φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid

- φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021

- φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων "Covid-19",

- φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω Covid ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Επίσης, οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27/10/2020 έως 31/7/2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν στο διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 όπως και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν στο διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν υπαχθεί από 27/10/2020 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Δυνατότητα ένταξης έχουν κάθε είδους φόροι, πρόστιμα και τέλη, από ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΠΑ έως φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα της τροχαίας που έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουνίου 2021.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων οφειλών όπως:

·ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020

·οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

·οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι επιλέξουν αποπληρωμή των οφειλών σε έως 36 μηνιαίες δόσεις είναι άτοκες, ενώ από 37 έως 72 δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 2,5%.Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Το ΔΣ του Εμπορικού συλλόγου Αγρινίου για το συγκεκριμένο θέμα των δόσεων που αφορούν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας θέλει να δηλώσει ότι έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από την πολιτεία και με επιστολές του προς τα αρμόδια υπουργεία να υπάρξει διαγραφή μέρους των οφειλών και οι υπόλοιπες να ρυθμιστούν σε 120 δόσεις .
Λόγω δε της εξέλιξης της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που εξακολουθούν να επιβάλλονται και που έχουν μειώσει  δραματικά τα έσοδα των μικρών επιχειρήσεων, είναι ανάγκη να υπάρξει αύξηση των δόσεων από 72 σε 120 για να μπορέσουν αυτές να επιβιώσουν.