«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αγρίνιο 27 Αυγούστου 2020

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                                     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς

Τηλ.:   26413 60308, 60491, Fax: 26410 28668

E-mails: dimotiko-symboulio@agrinio.gr

pzonaras@agrinio.gr                                

                                                      

                                                                          ΠΡΟΣ:

1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        

2.      Τον Δήμαρχο

3.      Τον Γενικό Γραμματέα

4.      Τους Προέδρους Κοινοτήτων

5.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών

6.      Τους Νομικούς Συμβούλους

7.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους

8.      Το Γραφείο Τύπου

                                                                                Ε ν τ α ύ θ α

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), στις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  

 

1.      Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και του Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

2.      Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην εφαρμογή του θεσμού περί υποδοχής ατόμων για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

3.      Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Επιτροπής Υγείας - Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων Πολιτών ή Ομάδας Πολιτών  με ειδικά προβλήματα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Καλαντζής).

 

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 244/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

5.      Μίσθωση ακινήτου (κτηρίου) για στέγαση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

6.      Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

7.      Παράταση μίσθωσης ακινήτου  (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Καινουργίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

8.      Λήψη απόφασης για αποδοχή μεταφοράς του λογαριασμού που τηρεί ο Δήμος Αγρινίου  στην Τράπεζα Πειραιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 

9.      Κατανομή Γ΄ δόσης 2020 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής κ. Ζαρκαβέλης).

 

10.  Μεταφορά Νηπιαγωγείου Παραβόλας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 

11.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 30/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

12.  Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 35/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

13.  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικού χώρου στην ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Κ.Ε.Δ.Α.) για τη διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                                                     

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ