«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

ΤΟ ΡΙΖΙΚΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΡΑΣΗ….

Το ριζικά αλλιώτικο αύριο αιτείται δράση….
Εγγύς το σημείο πλέριας και πολυεπίπεδης πτώσης στην οποία υπήρξαμε έτη υποκείμενοι σε συμπτώματα της περιόδου κοινωνικής αναστάτωσης και πολιτικής απροσδιοριστίας. Η άνωση, ως ένταση πρέπει να αντιρροπήσει τη διαρκή υποχώρηση, στο μέρος των δικαιωμάτων και την παραίτηση στο πεδίο της κοινωνικής δραστηριότητος. Η επίγνωση της ιδιότητας υπεύθυνου πολίτη δύναται να προσπελάσει την ανυπαρξία προοπτικής και να τροχοδρομήσει τα αιτούμενα κάθε κοινωνίας χωρίς διαλείμματα και ευκαιριακές διαθέσεις. Η πραγματικότητα, πάντα θα εγκαλεί και θα υπενθυμίζει όλα όσα επισυνέβησαν και προκάλεσαν ζημία, όχι μονάχα στα οικονομικά μεγέθη ,αλλά κλόνισαν συθέμελα τις δομικές σχέσεις.

 

Γράφει ο συνεργάτης  του Δικτύου μας  Γεώργιος Γεωργίου

 

Στην μικροκλίμακα της διοικήσεως ενός δήμου, ως αυτού του πολύπαθου Αγρινίου, η κλειστότητα του ορίζοντος ανάπτυξης έχει...

πλέον σχηματοποιηθεί εναργά. Αρχικώς το εγγεγραμμένο πεδίο οικονομικής κίνησης εγκαταλείφθηκε, δίχως εναλλακτική παράκαμψη του αδιεξόδου. Κατοπινά απομονώθηκε καθοριστικά και ακαριαία από το σύγχρονο οδικό δίκτυο,σε χρόνο κατά τον οποίο η επικράτεια ενωνόταν εκμηδενίζοντας χρονικά τις αποστάσεις. Παραλλήλως εμποδισμοί εγέρθηκαν με τη συνεχή και μεθοδευμένη απομείωση της  ακαδημαϊκής ισχύος των τμημάτων του Πανεπιστημίου, που λειτουργεί στην πόλη μας. Αρθρώθηκε με τα προεκτεθέντα ένα πλέγμα άερκτης στασιμότητας και συστηματικής αποδόμησης του αστικού χαρακτήρος του τόπου, ενόψει και της άβουλης και αναποτελεσματικής διαχείρισης των επί καθήκοντι στη δημοτική αρχή, ως δεικνύει η προϊούσα ξηρασία του καιρού μας.

   Η κρίση εξικνείται έως ενός σημείου ιδιαζόντως ανησυχητικού και ο τόπος φυραίνει ολοένα και περισσότερο. Μολαταύτα απαντάται και ανέφελη πλευρά, στην αχλή της Σελήνης. Αποτελεί για αυτό “conditio sine qua non” η ολομέτωπη σύγκρουση με ό,τι απειλεί και θολώνει το άστρο της πόλης. Πανάκεια είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, που θα προτάξουν το πολιτιστικό κεφάλαιο στην πλημμυρίδα της εκπτωχευμένης μέριμνας των υπευθύνων, στον τομέα αυτό. Συνακόλουθα, η ένωση αγροτών και εν γένει η αδιαμεσολάβητη  κοινητοποίηση επαγγελματιών σε κάθε οικονομική πτυχή θα θέσει τροχοπέδη στον ελαύνοντα μαρασμό, που μαρτυρούν δείκτες για το Δήμο και την Περιφέρεια. Τέλος, στοιχεία μοναδικά του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, με ορθολογική διαχείρηση εγγυώνται την αναγκαία ανάταξη.

      Εξόχως αδρομερώς, ετέθησαν ζητήματα καίριας σημασίας για τον εξοβελισμό όλων εκείνων, που μας κρατούν στην εγκλείστρα της παρακμής. Αναντίρρητα το ζοφερό παρόν στο Αγρίνιο θα ανατραπεί από το δικό μας μέλλον, αν αναζητήσουμε όσα μας ενώνουν, μετά το παραμέρισμα των διαφορών και των στρεβλών αντιλήψεων που μας έφεραν εδώ. Τούτο δεν είναι παρά η σωστική ενέργεια για το γενέθλιο τόπο, που ενέγραψε ανεξίτηλα τις ταυτότητές μας. Το ριζικά αλλιώτικο αύριο αιτείται δράση. “Γιατί καμιά σχισμή δεν διευρύνεται χωρίς τον πόθο της διεύρυνσης”.

 

 

Για το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών “Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ»

Γεώργιος Γεωργίου (Καθηγητής φιλόλογος,φ.Νομικής Σχολής)