«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 19 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


 ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δ.   Β Ο Τ Σ Η   7    Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο   Τ . Κ .  30 100

Επειδή τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην χρήση νερού, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης, πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση και όχι για άλλες χρήσεις (πότισμα, πλύσιμο αυτοκινήτων με λάστιχο, πλύσιμο αυλών, πεζοδρομίων κλπ), για τις οποίες προβλέπεται και καταβολή προστίμου.
      Τονίζουμε ότι τα προβλήματα έλλειψης πίεσης νερού που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, οφείλονται...
αποκλειστικά στην άσκοπη χρήση του νερού, όπως αποδεικνύεται από ελέγχους  που πραγματοποίησαν τα αρμόδια συνεργεία, από τους οποίους προέκυψε, ότι το νερό που καταναλώνεται είναι το μέγιστο δυνατό. 
     Το νερό είναι υπόθεση όλων μας αλλά και του καθενός ξεχωριστά. Θα πρέπει να συμβάλουμε όλοι στην προσπάθεια εξοικονόμησής του, κάνοντας σωστή χρήση και όχι κατάχρηση.