«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Δημοπρατείται το αντιπλημμυρικό έργο στην Ποταμούλα Αγρινίου


Δημοπρατείται στις 10 Ιουλίου  ένα σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου που συνεδρίασε την Τρίτη 19 Ιουνίου.
Η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.648.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων έργων διευθέτησης των...
χειμάρρων Πλατανόρεμα και Κυπαρισσόρεμα που διασχίζουν την τοπική Κοινότητα Ποταμούλας. Οι παρεμβάσεις γίνονται σε τέσσερις θέσεις (τρεις θέσεις στο χείμαρρο Πλατανόρεμα και μια στο Κυπαρισσόρεμα).
Έτσι με την κατασκευή αυτού του έργου θωρακίζεται η περιοχή από πλυμμηρικά φαινόμενα στην οποία κατά το παρελθόν υπήρξαν μεγάλες ζημιές αλλά και ανθρώπινα θύματα.  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                         Αγρίνιο,  19 Ιουνίου 2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ