«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Απολογισμός έργου Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία του τομέα της Οικονομίας της Χώρας μας


Από τις αρχές Νοεμβρίου έχουν συλληφθεί 502 οφειλέτες του Δημοσίου, σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη πάνω από
 -922- εκατομμύρια ευρώ
Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της πρόληψης και της αντιμετώπισης του φαινομένου της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αλλά και για την προστασία της εθνικής οικονομίας γενικότερα, δραστηριοποιήθηκαν έντονα κατά το...
προηγούμενο χρονικό διάστημα στην αναζήτηση και τη σύλληψη προσώπων – χρεοφειλετών του Δημοσίου, ενώ πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους απέναντι σε αντικοινωνικές συμπεριφορές προσώπων, που στερούν την εισροή εσόδων στην Εθνική Οικονομία της Χώρας μας.
502 χρεοφειλέτες του Δημοσίου έχουν συλληφθεί το τελευταίο επτάμηνο (Νοέμβριος 2011 έως Μάιο 2012) σε βάρος των οποίων έχουν βεβαιωθεί χρέη, που ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των
922.452.979,95 ευρώ. Από αυτούς οι 446 ήταν άνδρες και οι 56 γυναίκες, ενώ από πλευράς εθνικότητας οι 495 ήταν ημεδαποί και οι 7 αλλοδαποί.  Οι περισσότερες συλλήψεις, 296 στον αριθμό, πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες Ασφάλειας στο νομό Αττικής (231) και στο νομό Θεσσαλονίκης (65).
Οι κατηγορίες που βαρύνουν, στις περιπτώσεις αυτές, τους οφειλέτες του Δημοσίου, αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/90, όπως πλέον ισχύει και μετά τη τροποποίηση με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3943/11 «Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο», καθώς επίσης στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν. 2523/97 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Από την Ελληνική Αστυνομία