«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 12 Μαΐου 2024

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ημερίδα για την αποτίμηση του πρώτου κύκλου Επιχειρηματικών Ανακαλύψεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα για την αποτίμηση του 1ου κύκλου Επιχειρηματικών Ανακαλύψεων, αλλά και την Προδημοσίευση Πρόσκλησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Ελλάδας 2021-2027» την Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024, στις 09:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών (Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 38-40, Πάτρα).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα...

συμπεράσματα του 1ου κύκλου Επιχειρηματικών Ανακαλύψεων της ΠΔΕ που διενεργήθηκαν το διάστημα Φεβρουάριος – Απρίλιος 2024 στους Τομείς Εξειδίκευσης της Στρατηγικής ( Τομέας 1: «Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία, Μικροηλεκτρονική»/ Τομέας 2: «Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία»/ Τομέας 3: «Αγροδιατροφή»/ Τομέας 4: «Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία»/ Τομέας 5: «Αειφόρος Ενέργεια»/ Τομέας 6: «Ψηφιακές Τεχνολογίες»).

(Περισσότερα για την RIS3 της ΠΔΕ, στο σύνδεσμο: https://www.pde.gov.gr/gr/ris3/2021-2027.html)

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η Προδημοσίευση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα για τη δράση 1.i.1 «Παραγωγή νέων/ βελτιωμένων προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΕ και την εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης επιχειρήσεων και της συνεργασίας τους με ερευνητικούς φορείς» του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 – 2027».

(Περισσότερα για την Προδημοσίευση στο σύνδεσμο: https://dytikiellada.gr/preannounsement_ris3wg/ )

 εκπρόσωποι της 4πλής έλικας (Δημόσιοι Φορείς/ Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί Φορείς/ Επιχειρήσεις/ Κοινωνία των Πολιτών) ώστε να υπάρξει διαβούλευση και περαιτέρω συζήτηση επί των αποτελεσμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα στο σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/VYhh5C1tg6

***

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω εκτάκτων αναγκών μετακίνησης μαθητών/τριών της Π.Ε. Αχαΐας για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σχολικού έτους 2023 - 2024

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λόγω εκτάκτων αναγκών μετακίνησης μαθητών/τριών της Π.Ε. Αχαΐας για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις σχολικού έτους 2023 - 2024, πρόκειται να αναθέσει τα δρομολόγια μεταφοράς...