«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Καλή Ανά(σ)ταση… Χρόνια Πολλά !

Καλή Ανά(σ)ταση… συμΠατριώτες!

 Καλή Ανά(σ)ταση…
σ’ όλους τους Λαούς της Γης!!!

Δημήτρης Ντόκας