«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

«Αγρίνιο Ανοιχτό & Πράσινο - Υπεροκομματική Συνεργασία» - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΕΠΙΘΕΣΗ στους ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΕ θηριωδεισ αυξησεισ στο νερο,  εωσ και 267%

ψηφισαν η δημοτικη αρχη και η παραταξη πιστιολα

έτσι θα μας κανουν να πουμε «το νερο νερακι»

------------

Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑ Αγρινίου (19/02/2024)  τα εννέα (9) παρόντα μέλη του (Δημοτικοί Σύμβουλοι που ανήκουν στις Δημοτικές Παρατάξεις Παπαναστασίου και Πιστιόλα) ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ   αυξήσεις στο νερό για το έτος 2024 έως και 267% επί των τιμών που ίσχυαν το 2023 και παρά το γεγονός ότι...

από τα στοιχεία που αξιολόγησαν οι Υπηρεσιακοί παράγοντες δεν προκύπτει να απαιτείται να γίνει τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του 2023 όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου με αριθ. 26/24 με ΑΔΑ: ΨΠΩ10ΡΜ9-Υ70.

με βάση λοιπόν την απόφαση αυτή οι αυξήσεις που επέρχονται στο νερό για το 2024 για μια κατανάλωση των 80 κυβικών μέτρων και ανά Δημοτική Ενότητα είναι οι παρακάτω:

Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ :

Για το έτος 2023 με τιμή  0,29 ευρώ ανά m3 και για 80m3 νερού ο καταναλωτής θα πλήρωνε 11,02ευρώ με ΦΠΑ.Δηλαδή από 0-50m3  =0 ευρώ και για τα υπόλοιπα 30m3 θα πλήρωνε 8,7 ευρώ (30m3 Χ 0,29  ευρώ = 8,7 Χ 13% ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε1,13ευρώ το οποίο προστίθεται και έχουμε 8,7+1,13=9,83ευρώσυνολική αξία νερού. Επί της άνω αξίας του νερού χωρίς ΦΠΑ  (8,7 ευρώ)προστίθεται 11,11% για  το τέλος έργων ήτοι 0,96 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%=0,23 ευρώ. Συνολική αξία νερού και τέλος έργων  με ΦΠΑ =11,02 (9,83+0,96 τέλος έργων +0,23 ΦΠΑ=11,02 ευρώ ).

Για το έτος 2024με τη νέα  τιμή  0,40 ευρώ ανάm3 και για 80m3 νερού ο καταναλωτής θα πληρώσει 40,56ευρώ με ΦΠΑ,.. (80m3 επί 0,40ευρώ = 32ευρώ  επί 13% ΦΠΑ =4,16ευρώ). Επί της αξίας του νερού  χωρίς ΦΠΑ 32 ευρώ προστίθεται 11,11% για  το τέλος έργων ήτοι 3,55 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%=0,85 ευρώ. Συνολική αξία νερού και τέλος έργων  με ΦΠΑ =40,56 (32 + 4,16 +3,55 + 0,85 τέλος έργων = 40,56ευρώ ).

Με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού για μια κατανάλωση 80 m3 νερού  και με τις νέες τιμές ανά m3 οι αυξήσεις στο νερό διαμορφώνονται ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

Δ.Ε. Θεστιέων αύξηση 267%

ΔΕ Παρακαμπυλίων (Ποταμούλα,Σαργιάδα)  αύξηση 223%

ΔΕ Παρακαμπυλίων (λοιπές Κοινότητες)  αύξηση 143%

ΔΕ Νεάπολης αύξηση  180%

ΔΕ Παναιτωλικού – Σκουτερά αύξηση 38%

ΔΕ Παναιτωλικού (λοιπές Κοινότητες)  αύξηση 149%

ΔΕ Μακρυνείας  αύξηση 122%

ΔΕ Παραβόλας   (Άγιος Γεώργιος, Παντάνασσα, Αφράτο) 75%

ΔΕ Παραβόλας (λοιπές Κοινότητες)  αύξηση 58%

Δ.Ε   Αγγελοκάστρου αύξηση 75%

ΔΕ Αρακύνθου αύξηση 75%

ΔΕ Στράτου αύξηση  75%

ΔΕ Αγρίνιο αύξηση 15,40%

Την προαναφερόμενη απόφαση της ΔΕΥΑ Αγρινίου με τις άνω θηριώδεις αυτές αυξήσεις εισήγαγε η Δημοτική Αρχή για έγκριση  στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/02/2024.  Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ( ψήφισαν υπέρ των αυξήσεων οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας – Παράταξη Παπαναστασίου πλην του κ. Σωτηρίου Κολοβού και ψήφισαν κατά (αρνητικά) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Τραπεζιώτη  «Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο» και της Παράταξης Παπανικολάου «Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ η Παράταξη του κ. Πιστιόλα δεν προσήλθε σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα  δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είχε ψηφίσει υπέρ των αυξήσεων στη σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΑ.

Σε μια περίοδο που η Ελληνική Οικονομία, όπως διατυμπανίζεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βρίσκεται σε ανάκαμψηΑντί η Δημοτική Αρχή  και γενικά η Τ.Α. (Κ.Ε.Δ.Ε.)  να στραφεί  ΚΑΤΑ  της Κεντρικής Διοίκησης και να  διεκδικήσει αυτά τα οποία οφείλειτο Κράτος  στην Τ.Α.  δηλαδήτα παρακρατηθέντατηςνέας γενιάς,  που εάν εφαρμόζονταν ο νόμος 3852/2010 οι συνολικοί ΚΑΠ των Δήμωνθα έπρεπε να είναι 7,5 δις,   την κάλυψη του ενεργειακού κόστους  με το οποίο επιβαρύνθηκαν οι Δήμοι και την απόδοσηστους Δήμους του Τέλους Ανθεκτικότητας  στην κλιματική κρίσηΕΡΧΕΤΑΙ σήμερα η Δημοτική Αρχή και κάνει επίθεση  στους πολίτες  με κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούςκαιθηριώδεις αυξήσεις στο νερό έως και 267% .

Έτσι ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιλογές της Κυβέρνησης η οποία προκειμένου να γεμίσει τα ταμεία των Δήμων βάζει χέρι στις τσέπες  των πολιτών αντί να εξοφλήσει τα οφειλόμενα. Αυτή την πολιτική βεβαίως στηρίζει και η παράταξη Πιστιόλα με την επιλογή της να ψηφίσει θετικά για τις άνω θηριώδεις αυξήσεις του νερού για το 2024 σε μια εποχή που οι πολίτες στενάζουν από την ακρίβεια και αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Αγρίνιο 28/02/2024

Γραφείο Τύπου Δημοτικής Παράταξης

«Αγρίνιο Ανοιχτό & Πράσινο

 – Υπεροκομματική Συνεργασία»