«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024

Ο Ι.Σ. Αγρινίου για την Παγκόσμια και την Ευρωπαική ημέρα κατά της βίας σε βάρος των ιατρών

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Ιατρών και των Επαγγελματιών Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου θέλει να αναφερθεί στο φαινόμενο της εργασιακής βίας το οποίο αφορά όλα τα επαγγέλματα και όλες τις χώρες. Πλήθος ερευνών και μελετών που ασχολούνται με την εργασιακή βία απέναντι στους επαγγελματίες υγείας δείχνουν την έκταση του προβλήματος στο συγκεκριμένο χώρο.

Το φαινόμενο είναι εντονότερο στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στα οποία η βία είναι αναπόφευκτο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής. Τα αίτια ποικίλλουν, ξεκινούν με τον υπερβολικό χρόνο αναμονής, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού και καταλήγουν στην ανεπαρκή πολιτική για την προστασία από τέτοια φαινόμενα...

Το φαινόμενο της εργασιακής βίας υπονομεύει την περίθαλψη και την ασφάλεια των ασθενών, ενώ και οι εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους έχουν ανάγκη από ένα ασφαλές περιβάλλον. Ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη προσωπικού και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες ασθενών και συνοδών δεν συμβαδίζουν με την ενδεδειγμένη αντιμετώπιση των ασθενών.

Δυστυχώς και στην περιοχή μας τα επεισόδια βίας σε βάρος γιατρών και υγειονομικών είναι πολύ συχνά και αποτελούν πληγή, κυρίως για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας – και δη τις νοσοκομειακές- χωρίς να λείπουν ανάλογα περιστατικά και από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, στις οποίες όμως εμφανίζουν μικρότερη συχνότητα. Η βία εκδηλώνεται ως λεκτική, ψυχολογική, ακόμη και σωματική, λαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακραίες διαστάσεις.

Το φαινόμενο έχει Πανευρωπαϊκές διαστάσεις και διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν εκδώσει ψηφίσματα όπως και ο Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος.

Τα φαινόμενα βίας σε υπηρεσίες υγείας παρουσιάζουν έξαρση σε περιοχές με έντονη παραβατικότητα. Έξαρση εμφανίζουν και σε περιόδους που η κοινωνία δέχεται ασφυκτική πίεση με ταυτόχρονη υποβάθμιση της στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας.

Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η ενημέρωση της κοινωνίας για την ανάγκη σεβασμού των γιατρών και των υγειονομικών και το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαφύλαξη της υγείας και ευημερίας των ανθρώπων.

Τα περιστατικά βίας, ακόμη και λεκτικής, απορρυθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και προκαλούν αίσθημα ματαίωσης στους γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους επαγγελματίες υγείας που τα βιώνουν, επιτείνοντας φαινόμενα εργασιακής εξουθένωσης (burn out).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου μαζί με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο έχουν προτείνει να λαμβάνονται μέτρα αποτροπής περιστατικών βίας, τα οποία μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα:

 

 

1. Κύριο στόχο αποτελεί η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, αριθμητικά ικανό να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες, μειώνοντας δραστικά τους χρόνους αναμονής στα Επείγοντα Περιστατικά, χώρο στο οποίο εκδηλώνονται κυρίως τα περιστατικά βίας, αλλά και στις λίστες για χειρουργεία και άλλες ιατρικές πράξεις (πχ ακτινοθεραπείες).

2. Λειτουργία και στελέχωση των ΤΕΠ σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, ώστε να μη συνωστίζονται τακτικά και έκτακτα περιστατικά στον ίδιο χώρο και προκαλούνται συνθήκες ανεξέλεγκτης διαχείρισης.

3. Ανάληψη υποχρέωσης από την υπηρεσία να στραφεί εναντίον εκείνου που βιαιοπραγεί, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές και καταθέτοντας μήνυση για διατάραξη της υγειονομικής μονάδας, καθώς και αγωγή για σωματικές βλάβες και φθορές.

4. Είσοδος σε κλινικές και εργαστήρια με πληκτρολόγηση κωδικού σε πόρτες ασφαλείας.

5. Μπουτόν κινδύνου στα ΤΕΠ και τα φυλάκια εισόδου, το οποίο θα ειδοποιεί το πλησιέστερο αστυνομικό Τμήμα σε περίπτωση κινδύνου.

6. Στελέχωση της φύλαξης των Νοσοκομείων με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα γνωρίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του και θα επανεκπαιδεύεται κατά τακτά διαστήματα.

 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εκφράζει την ικανοποίησή του για την νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην αποτροπή φαινομένων βίας σε βάρος υγειονομικών, η οποία συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» και έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Το συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου αναφέρει:

Άρθρο 33

Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα.

Στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής: 25

«4. Όποιος εισέρχεται σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ή προσεγγίζει κινητές μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή ασθενών διαταράσσει τη λειτουργία τους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή και αν η πράξη συνδέεται με πρόκληση βιαιοπραγίας, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

5. Με τις ποινές της παρ. 4 τιμωρείται όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με φωνασκίες, θόρυβο, ύβρεις ή απειλές κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού, εργαζομένων, υπαλλήλων ή μαθητών διαταράσσει τη λειτουργία του.».

Περαιτέρω στο άρθρο 29 αναφέρεται:

Άρθρο 29

3. Τα εγκλήματα σε βάρος του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως.

 

 

Οι μονάδες υγείας μέσω της οργάνωσής τους οφείλουν να διαχειρίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα περιστατικά βίας ώστε να αποφύγουν την εξάπλωσή τους.

 

Ο θυμός και η βία οφείλεται να αντιμετωπίζονται με ήρεμη στάση και σταθερή συμπεριφορά.

 

 

ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ!

ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΥΝ!

 

 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                        

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ                                ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ