«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Το δασαρχείο Αγρινίου εγκρίνει σκουπίδια - ανεμολογικούς ιστούς εν αγνοία των πολιτών!


ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

7 Φεβρουαρίου 2024
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένας από τους προπομπούς της τοποθέτησης ανεμογεννητριών σε μια περιοχή -συνήθως πριν την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου- είναι η τοποθέτηση ιστού μέτρησης του αιολικού δυναμικού στην περιοχή, όπου σχεδιάζεται από την εκάστοτε εταιρεία να εγκατασταθεί στο άμεσο μέλλον ένας ή περισσότεροι Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ).

Συγκεκριμένα, κάνοντας μια αναζήτηση στον ιστότοπο Διαύγεια, εντοπίζουμε τις: Εγκρίσεις εγκατάστασης ανεμολογικών ιστών από το Δασαρχείο Αγρινίου, εν αγνοία της τοπικής κοινωνίας, από τον Μάρτιο του 2023 και έπειτα:

1) 27-03-23: Έγκριση εγκατάστασης δύο (2) μετεωρολογικών ιστών ύψους 84 μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στη θέση «Δροσοπηγή» της Δ.Ε. Παναιτωλικού του Δήμου Αγρινίου, 1,2χλμ νότια του χωριού Αρέντα (Δροσοπηγή), σε υψόμετρο 1600 μέτρων, στις πλαγιές της κορυφής Καταβόθρα, στο Παναιτωλικό όρος.
Η εταιρεία Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αιτήθηκε την εγκατάσταση των ανωτέρω ανεμολογικών ιστών για την κατασκευή του ΑΣΠΗΕ «Kαταβόθρα/Νάνες (Δροσοπηγή)» με τα εξής χαρακτηριστικά (πηγή ΡΑΕ https://geo.rae.gr/, Φεβρουάριος 2024):

Θέση: στην κορυφογραμμή Καταβόθρα-Νάνες, νότια του χωριού Αρέντα, με μέγιστο υψομ. 1752μ. στα όρια των δήμων Αγρινίου και Καρπενησίου

Κατάσταση: άδεια παραγωγής από τον Δεκέμβριο του 2020

Ανεμογεννήτριες (α/γ): 8 «VESTAS V150», ύψους 150μ. και πτερυγίων 75μ. διάμετρος

Συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς: 46,2 MW2) 03-04-23: Έγκριση εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στη θέση «Μέγας Λάκκος» της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, 900μ βόρεια του οικισμού Αυλακιές της Τ.Κ. Αμπελίων, στο ύψωμα  Μέγας Λάκκος.
Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε αιτήθηκε την εγκατάσταση του ανωτέρω ανεμολογικού ιστού, ενώ  στην γειτνιάζουσα περιοχή με τον ιστό υπάρχουν άδειες για την κατασκευή τεσσάρων (4) φαινομενικά ανεξάρτητων-μεμονωμένων ΑΣΠΗΕ με μία (1) ανεμογεννήτρια ο καθένας, με κοινή ονομασία «Μέγας Λάκκος», οι οποίοι εφάπτονται μεταξύ τους και ανήκουν στην εταιρεία ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. . Οι συγκεκριμένοι ΑΣΠΗΕ έχουν τα εξής χαρακτηριστικά (πηγή ΡΑΕ https://geo.re.gr/ , Φεβρουάριος 2024 ) :

Θέση: Μέγας Λάκκος, πλησίον των οικισμών Αυλακιές και Σταυρός και των χωριών Ποταμούλα και Αμπέλια

Κατάσταση: άδεια παραγωγής από τον Μάιο του 2023

Ανεμογεννήτριες (α/γ): 4 «EWT DW61-500 kW», ύψους 69μ. και πτερυγίων 30μ. διάμετρος

Συνολική ονομαστική μέγιστη ισχύς: 0,5 MW η κάθε μία


3) 06-04-23: Έγκριση εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού ύψους 80 μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στη θέση «Κράψη» της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, 1,2χλμ βορειοδυτικά του χωριού Αμπέλια, στο ύψωμα  Κράψη-Πύργος.
Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε αιτήθηκε την εγκατάσταση του ανωτέρω ανεμολογικού ιστού, ενώ στην γειτνιάζουσα περιοχή με τον ιστό  υπάρχουν συνολικά εννέα (9) φαινομενικά ανεξάρτητοι-μεμονωμένοι ΑΣΠΗΕ με μία (1) ανεμογεννήτρια ο καθένας, οι οποίοι εφάπτονται μεταξύ τους και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά (πηγή ΡΑΕ https://geo.rae.gr/ , Φεβρουάριος 2024 ) :

Θέσεις: Πύργος, Δένδρα και Μέγας Κάμπος, πλησίον του χωριού Αμπέλια και του οικισμού Βαϊνάρι

1 α/γ 2 MW της ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με άδεια παραγωγής

5 α/γ 0,5 MW της ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με άδεια παραγωγής

1 α/γ 0,5 MW της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με άδεια παραγωγής

1 α/γ 0,5 MW της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με άδεια παραγωγής

1 α/γ 0,5 MW της SMALL WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε στάδιο αξιολόγησης πριν την άδεια παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2023


4) 11-12-23: Έγκριση εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού ύψους 90 μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στη θέση «Λαγκαδόρεμα» της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, 2,1χλμ βορειοδυτικά του χωριού Σαργιάδα, στο ύψωμα Λαγκαδόρεμα.
5) 23-01-24: Έγκριση εγκατάστασης μετεωρολογικού ιστού ύψους 90 μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα στη θέση «Μαυρομάτιον» της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου, 1,1χλμ βορειοδυτικά του χωριού Σαργιάδα, στο ύψωμα Μαυρομάτι.
Η εταιρεία ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε αιτήθηκε την εγκατάσταση των δύο (2) ανωτέρω ανεμολογικών ιστών, ενώ στην γειτνιάζουσα περιοχή με τους ιστούς υπάρχει αίτηση άδειας για την κατασκευή ΑΣΠΗΕ με δύο (2) ανεμογεννήτριες, με την ονομασία «Σαργιάδα», της εταιρείας SMALL WIND FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., με τα εξής χαρακτηριστικά (πηγή ΡΑΕ https://geo.rae.gr/ , Φεβρουάριος 2024 ) :

Θέση: Λαγκαδόρεμα Σαργιάδας, πλησίον του οικισμού Κοκκινόλογγος και των χωριών Σαργιάδα και Ποταμούλα

Κατάσταση: σε στάδιο αξιολόγησης, πριν την άδεια παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2023

Ανεμογεννήτριες (α/γ): 2

Ονομαστική μέγιστη ισχύς: 0,5 MW η κάθε μίαΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
1) Όλοι οι ανωτέρω ΑΣΠΗΕ (εκτός από τον ΑΣΠΗΕ Kαταβόθρα/Νάνες  στο Παναιτωλικό όρος) ανήκουν στην κατηγορία Β' των έργων ΑΠΕ (με ισχύ μικρότερη των 10ΜW) και προβλέπεται από τον νόμο να μην συνταχθούν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προς δημόσια διαβούλευση [σε αντίθεση με τα έργα κατηγορίας Α' (με ισχύ μεγαλύτερη των 10ΜW)], παρά μόνο θα πάρουν μια τυπική έγκριση [υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)] και θα ελεγχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην συνέχεια θα κατασκευαστούν από τις εταιρείες.
Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι πρόκειται για ένα (1), δύο (2), ή τρία (3) ενιαία έργα, τα οποία εσκεμμένα έχουν διαιρεθεί από τις ανωτέρω εταιρείες σε ξεχωριστούς ΑΣΠΗΕ με μία (1) μόνο ανεμογεννήτρια ο καθένας, προκειμένου να αποφευχθεί η υπαγωγή του συνολικού έργου ή έργων στην -πιο σύνθετη- κατηγορία έργων Α' της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εξαπατώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες.
2) Κάνοντας μια απλή αναζήτηση στην Δημοσιότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) παρατηρούμε ότι οι φαινομενικά διαφορετικές εταιρείες ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, και ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διαθέτουν τον ΊΔΙΟ πρόεδρο ή διαχειριστή (Κατσανεβάκης Αθανάσιος), το ΊΔΙΟ τηλέφωνο επικοινωνίας και ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ email και sites!

Ερωτάται το Δασαρχείο Αγρινίου και συγκεκριμένα η Δασάρχης κα. Πολίτη Αλεξάνδρα:


1. Για ποιόν λόγο εγκρίθηκε η εγκατάσταση όλων αυτών των ανεμολογικών ιστών;

2. Μήπως αυτό σημαίνει ότι το Δασαρχείο Αγρινίου -η καθ' ύλην αρμόδια για την προστασία των δασικών εκτάσεων υπηρεσία- θα συναινέσει επίσης στην επερχόμενη & οριστική ταφόπλακα του τελευταίου εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος της Αιτωλοακαρνανίας, με την έγκριση της εγκατάστασης των αντίστοιχων (αλλά και μελλοντικών) αιολικών σταθμών;

3. Με ποιόν ακριβώς τρόπο μπορεί η κα. Δασάρχης να διαβεβαιώσει τους πολίτες και ειδικότερα τους κατοίκους των πέριξ οικισμών ότι θα τηρηθούν κατά γράμμα όσα αναφέρονται ρητά στις ανωτέρω αποφάσεις/εγκρίσεις του Δασαρχείου; Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής: «...ο βαθμός της επέμβασης για την εγκατάσταση του εν λόγω ιστού είναι πολύ περιορισμένος και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν αλλοιώνεται το περιβάλλον». Η εγκατάσταση είναι προσωρινή. Μετά το πέρας των μετρήσεων ο ιστός θα αποσυναρμολογηθεί και θα απομακρυνθεί κάθε υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση και λειτουργία του μετεωρολογικού ιστού».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ποτέ και πουθενά, καμία απολύτως εταιρεία ανάπτυξης αιολικών σταθμών στην Ελλάδα δεν έχει απομακρύνει το παραμικρό υλικό τέτοιων εγκαταστάσεων μετά το πέρας της χρήσης τους, ή μετά από την αχρήστευσή τους λόγω λανθασμένης συναρμολόγησης.

4. Η κα. Δασάρχης, έχει επίγνωση των άμεσων επακόλουθων που η συγκεκριμένη στάση του Δασαρχείου θα επιφέρει; Γνωρίζει ότι με αυτές τις εγκρίσεις τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια της η ιδιότητα/αρμοδιότητα, που δεν είναι άλλη από το να επιβλέπει αυστηρότατα την ορθή διαχείριση των δασικών εκτάσεων με μόνο γνώμονα την προστασία τους;  Έχει άραγε υπ' όψιν της τον Γεωπληροφοριακό Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας; Αν το Δασαρχείο ενέκρινε τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τότε γιατί να μην εγκρίνει και όλες όσες απεικονίζονται στον Χάρτη της ΡΑΕ;

5. Θα σταματήσουν επιτέλους οι δημόσιες υπηρεσίες -και ειδικά τα Δασαρχεία- να καταντούν υπηρέτες των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, βάζοντας την υπογραφή τους στην περεταίρω απαξίωση της επαρχίας και την πλήρη & μη αναστρέψιμη ισοπέδωση του φυσικού περιβάλλοντος;


Ως Κίνηση Πολιτών είχαμε ασχοληθεί ξανά με το θέμα τον Ιούλιο του 2020, φέρνοντας στην δημοσιότητα το ζήτημα «Ανεμογεννητριες στον Δήμο Αγρινίου» με τα τότε στοιχεία: https://www.agrinionews.gr/quot-na-parei-thesi-o-dimos-agrinioy-tis-anemogennitries-quot/ , αλλά ακόμη, σχεδόν 4 χρόνια μετά, οι δημότες του Δήμου Αγρινίου περιμένουν την δημοτική αρχή να πάρει θέση!

Τέλος, παραθέτουμε μία ενημερωτική λίστα διαφόρων υπηρεσιών και ιστοτόπων, με την οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται για την κατάσταση (χωροθέτηση, στάδια αδειοδότησης, εγκρίσεις, κτλ.) των ανεμογεννητριών στην Αιτωλοακαρνανία, ως εξής: https://docs.google.com/document/d/1NXIAdwj3tWqedGt3fDTvnxDtFJ5fmgnBRm7abhaNuFw/edit?usp=sharing .
Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να αρχίσουν άμεσα να παρακολουθούν από μόνοι τους τις εξελίξεις μέσω της παραπάνω λίστας, διότι τα «μέτωπα» είναι πάρα πολλά και ο τόπος μας βάλλεται πλέον από παντού. Αν δεν ενδιαφερόμαστε και δεν ενεργούμε εμείς οι ίδιοι, υποθηκεύουμε μια για πάντα το μέλλον των παιδιών μας. Ακόμα και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν πάψει εδώ και πολλά χρόνια να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, και αυτό διότι δεν δέχονται καμία απολύτως πίεση ή ενόχληση από εμάς τους πολίτες.


--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---