«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 13η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024 στοΔήμο Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση για καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024 στο ΔήμοΑμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 στο ΔήμοΑμφιλοχίας»

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Επιβολή και καθορισμό του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2024 στο ΔήμοΑμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Επιβολή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου για το οικονομικό έτος 2024 στο ΔήμοΑμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2024 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας».

[[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμό του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για τοέτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή, για τηνεκτέλεση του προϋπολογισμού».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικού ακινήτου για την ανέγερσηυποσταθμού ΜΤ /150KV Σαρδίνια ως συνοδό έργο στα πλαίσια ανάπτυξης φωτοβολταϊκού σταθμούπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 25.054 MV που βρίσκεται εν μέρει στην κτηματικήπεριφέρεια της κοινότητας Σαρδινίων και εν μέρει στη κτηματική περιφέρεια της κοινότηταςΚεχρινιάς».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Γνωμοδότηση για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχ.Έτους 2024-2025».

[Εισηγήτρια: Η κα. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας)

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση 1ης παράτασης , της «Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για τηναναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 14: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ(Μελέτη ΟδοποιίαςΘεριακήσι- Καστριώτισσα)».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 15ο: «Κατανομή Δ ́ δόσης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιαςεκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Δήμο Αμφιλοχίας ποσό 87.450,00€)».

[Εισηγήτρια: Η κα. Δράκου Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας)

 

ΘΕΜΑ 16: «Διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 17: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2024».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 18: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικούπρογράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόφορος Κουσιορής