«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

Πολύκαστρο 1982… (Σαν τώρα... κι εγώ σκοπός στην ΠΑΠ…)!!!

Πόσο Πανέμορφη είναι η ζωή… «Γι Αυτόν που μπορεί...» Και την αντέχει… να τη ζει!!!

(Πολύκαστρο 1982… Σαν τώρα... κι εγώ σκοπός στην ΠΑΠ…)!!!

Αφιερωμένο …( Με συγκίνηση…) Σ’ όλα τα παιδιά… που «Υπηρετούσαμε τότε μαζί... Εκεί…»!!!

Στο 525 ΜΤΠ…

Δημήτρης Ντόκας