«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Πρόσκληση σε δύο ειδικές και μία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Πρόσκληση σε δύο ειδικές και μία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

 Σας καλούμε σε δύο ειδικές και μία τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας,οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 27η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη,σύμφωνα με το ΦΕΚ 5335/τ.Β/14-10-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

 

Ειδική Συνεδρίαση, ώρα 18:00:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού έτους 2024».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Ψήφιση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2024».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

 

 

Ειδική Συνεδρίαση, ώρα 18:30:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού,  Αποτελέσματα χρήσεως ) χρήσης 2022».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

 

 

Τακτική Συνεδρίαση, ώρα 19:00:

ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή οικονομικών καταστάσεων ΚΕΚΑΔΑ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) έτους 2020 για έγκριση».

[Εισηγητής: Ο κ.  Λιάπης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Υποβολή οικονομικών καταστάσεων ΚΕΚΑΔΑ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) έτους 2021 για έγκριση».

[Εισηγητής: Ο κ.  Λιάπης Γεώργιος Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή οικονομικών καταστάσεων ΚΕΚΑΔΑ (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα) έτους 2022 για έγκριση».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικού ακινήτου  για την ανέγερση υποσταθμού ΜΤ /150KV Σαρδίνια ως συνοδό έργο στα πλαίσια ανάπτυξης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 25.054 MV που βρίσκεται εν μέρει στην κτηματική περιφέρεια της  κοινότητας Σαρδηνίων και  εν μέρει στη  κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Κεχρινιάς ».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος  (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Τέλη νεκροταφείου 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμού  του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 και Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2023».

[Εισηγητής: Ο κ. Λιάπης Γεώργιος  (Γενικός Γραμματέας)].

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χριστόφορος Κουσιορής