«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

«ΟΣΟ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ… ΦΤΕΡΟΚΟΠΟΥΝ…»!!!

Από αριστερά Μιχάλης Τερζής - Τάκης Κωνσταντακόπουλος... και Δημήτρης Ντόκας. 

«ΟΣΟ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΦΤΕΡΟΚΟΠΟΥΝ»…

ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΠΑΤΟΥΝ!!!

Δημήτρης Ντόκας