«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στην Κοιν. Αγίας Παρασκευής που εντάσσονται στο έργο Αγροτικής Οδοποιίας σε Αμπέλια, Ποταμούλα και Άγιο Βλάσιο   προϋπολογισμού 1.736.000,00 €.

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις σε κύριους αγροτικούς δρόμους της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων οι οποίες...

προβλέπουν βελτίωση και αναβάθμιση των  τμημάτων που οδηγούν σε γεωργική γη  και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Θύμιο Γρίβα, τον Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Σοφρώνη, τον πρόεδρο Αγίου ΒλασίουΠ. Πολυχρόνη και μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

«Πρόκειται για ένα έργο αναγκαίο για την τοπική κοινωνία και μια παρέμβαση ουσιαστικής στήριξης των κατοίκων της περιοχής.Στόχευση μας ήταν, και παραμένει,  η κάλυψη των αναγκών όλων των δημοτών. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε για τον Δήμο μας», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου.

  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγχαρητήρια στα παιδιά μας για την προσπάθεια τους. Αγωνίστηκαν  σε μια ακόμη    δύσκολη χρονιάμε αυτοπεποίθηση και πείσμα για να κατακτήσουντο όνειρο τους.

Καλή επιτυχία σε όλους εσάς που φτάσατε στο στόχο σαςκάνοντας  το πρώτο βήμα.  Είναι βέβαιο  ότι η ζωή θα δώσει πολλές ευκαιρίες σε όλους τους νέους ανθρώπους που τολμούν να διεκδικούν . Καλή δύναμη σε  εσάς που συνεχίζετε την προσπάθεια και στους γονείς που  στέκονται πάντα στο πλευρό σας».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

***

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και της 57ης εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-082021, στην 10η/2021 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις Σχολικές Καθαρίστριες.

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

 

2.      Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων: Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία ΟΑΕΔ, για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

3.      Έγκριση πρόσληψης ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου, για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία, διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες για το έτος 2021 και για κάθε έτος εφεξής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

4.      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας της πράξης: «Δομή Αστέγων του Δήμου Αγρινίου»:  α) Υποέργου Ανοικτού Κέντρου Ημέρας, β) Υποέργου Υπνωτήριο της Δομής Αστέγων».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

5.      Έγκριση του σχεδίου της απόφασης Δημάρχου Αγρινίου για υλοποίηση με ιδία μέσα των Υποέργων: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 1 και «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Α/Α 2 της Πράξης: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 168/2020 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 34/2017, 374/2018 και 898/2019 αποφάσεις Δημάρχου Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2021.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 324/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 

7.      Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 103/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση Επιτροπής Νεκροταφείων).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

8.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 102/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 18/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

9.      Έγκριση της απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενοι ιδιοκτήτες Αικατερίνη & Περικλής Χαλμούκης).

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 19/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

10.  Έγκριση της απευθείας αγοράς ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενοι ιδιοκτήτες Ιωάννης & Δημήτριος Στραβοκούφης).

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 105/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

11.  Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενος ιδιοκτήτης Ευάγγελος Ε. Μπιτσάβας - μεσαίο οικόπεδο).

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 106/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

12.  Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας από οδό σχεδίου στο Ο.Τ. 64Α ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου και έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας. (Φερόμενος ιδιοκτήτης Ευάγγελος Ε. Μπιτσάβας - γωνιαίο οικόπεδο).

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 107/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 

13.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Χωροθέτηση και αδειοδότηση για τοποθέτηση ενημερωτικών ηλεκτρονικών πινακίδων εξωτερικού χώρου».

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 108/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 

 

 

                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                                     

                                                                       

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                    

***