«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 17:00θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.),επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:   
     

1.      Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Αγρινίου».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

2.      Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

3.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 197/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Β΄ τριμήνου  2020  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

5.      Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διεξαγωγή  Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών όλων των κατηγοριών».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

6.      Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διεξαγωγή 13ου  Ημιμαραθωνίου Δρόμου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ”».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

7.      Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

8.      Έγκριση της υπ’ αριθμ.  42/2020  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Τροποποίηση   Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης  (ΚΟΙ.Π.Α.)  Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

9.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 472/2020 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα:  “Τροποποίηση της αριθμ. 247/2016 ΑΥΙΜ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 581/2016,   234/2017 , 744/2017 και 762/2018 Αποφάσεις Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου»   με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου» και κωδ. 5000856”.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου).

11.  Μίσθωση ακινήτου (κτηρίου) για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12.  Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Κοινότητας Σπολάιτας.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Σπολάιτας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Σπολάιτας κ. Ιωάννα Σαγάνη - Φράγκου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

13. Ονοματοδοσία Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Παναιτωλίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση Κοινότητας Παναιτωλίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου κ. Ανδρέας Γκορόγιας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

14.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των Ο.Τ. 1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-355-1248-1249-1250-1251, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

15.  Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης σε οδούς μεταξύ των  Ο.Τ. 464, 470 και 465.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 22/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

16.  Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

17.  Έγκριση ή μη σύνταξης νέας Πράξης Εφαρμογής κατόπιν τροποποιήσεως του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Γ. 1030 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου για αποκατάσταση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, επί αιτήσεως Ειρήνης Γρίβα.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

18.  Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

19.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

20.  Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών ταφών - εκταφών στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

Τέλεση Επίσημου Μνημόσυνου στα Καλύβια

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Η Δημοτική Αρχή και οι Αντιστασιακές  Οργανώσεις τιμώντας τη μνήμη των εκτελεσθέντων πατριωτών της Γερμανικής Κατοχής την 31ηΙουλίου  1944 στη Σιδηροδρομική γραμμή Αγρινίου-Κρυονερίου, σε κοντινή απόσταση από τα Καλύβια, θα τελέσουν  Επίσημο Μνημόσυνο   στις 26 Ιουλίου 2020.


Το πρόγραμμα  έχει ως εξής:

Κυριακή26 Ιουλίου 2020

9.35   π.μ.Άφιξη επισήμων στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων
9.45   π.μ.Επίσημο Μνημόσυνο στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου
                     Καλυβίων
10.30π.μ.Επιμνημόσυνη δέηση και Κεντρική ομιλία στον τόπο
θυσίας
Χαιρετισμοί εκπροσώπων των Αντιστασιακών
Οργανώσεων
Η χορωδία Τ.Κ. Καλυβίων θα αποδώσει μελοποιημένο    
                    Ποίημα του χοράρχη, Νικολάου Στρατόπουλου
Κατάθεση στεφάνων

Απόδοση τιμών από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου