«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Τροπολογία προστασίας επιταγών επιχειρήσεων με εποχικό τζίρο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 

Αγρίνιο, 1 Ιουλίου  2020«Τροπολογία προστασίας επιταγών επιχειρήσεων με εποχικό τζίρο»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι, στο Νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις που ψηφίστηκε στη Βουλή, εντάχθηκε τροπολογία, η οποία επεκτείνει την προστασία των επιταγών για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστικό πρόσημο, επιχειρώντας, με μια ακόμα παράταση, την στήριξή τους στο τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν

 Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τροπολογίας αναφορικά με την προστασία του εκδότη και αποδέκτη επιταγών, προβλέπονται τα εξής:

1. Επιταγές του δεύτερου 15νθημέρου του Μαρτίου, από 15/3 έως 30/3/2020 που έληξαν, εμφανίστηκαν, δεν πληρώθηκαν και δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτές διαταγή πληρωμής, δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από τη δημοσίευση του νέου νόμου.
2. Επιταγές που έληξαν ή λήγουν μέσα στο διάστημα από 1/6 έως 15/7/2020 δεν καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον εξοφληθούν μέσα σε 75 ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Το μέτρο θα ισχύσει για τις επιταγές του τουριστικού κλάδου όπως ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και πρακτορεία αλλά και, επιπλέον, για τις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών των οποίων ο τζίρος του τριμήνου Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2019, υπερβαίνει το 50% του 12μηνου κύκλου εργασιών του ιδίου έτους.
3. Επέκταση της ποινικής προστασίας του άρθρου 38 του ν. 4690/2020, για αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των επιταγών της περιόδου 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου, πέραν των αρχικών επιλεγμένων κλάδων, σε όλες τις εποχικές επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα των οποίων ο περυσινός τζίρος των μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών ολόκληρου του 2019.

Το Επιμελητήριο εφιστά την προσοχή όλων των εκδοτών και αποδεκτών, γιατί στο νομοθέτημα που αφορά στην προστασία των επιταγών, το νέο πλαίσιο που ψηφίστηκε έχει βασικές διαφορές από το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, οι επιταγές της περιόδου 30 Μαρτίου έως 31 Μαΐου είχαν το προνόμιο της πλήρους αναστολής της λήξης, εμφάνισης και σφράγισης, ενώ η πληρωμή τους μπορούσε να γίνει προαιρετικά. Με τις νέες διατάξεις, οι επιταγές θεωρούνται ότι έχουν λήξει ή θα λήξουν κανονικά και θα σφραγίζονται, αλλά δεν θα καταχωρούνται στον Τειρεσία, εφόσον πληρωθούν μέσα σε 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης της επιταγής.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ