«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ κας ΠΗΛΙΟΥΡΑ-ΝΤΑΡΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

                 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ κας ΠΗΛΙΟΥΡΑ-ΝΤΑΡΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

    Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με τις υπ’ αριθμ. 2η /26-1-2018 και 16η /10-7-2018 αποφάσεις του Δ.Σ. έγινε αποδοχή των παρακάτω δωρεών:

Ø  Επίπλων για την ανανέωση εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων του Ξενώνα « ΑΡΓΩ».
Ø  Ενός (1) μηχανήματος για τον εντοπισμό φλεβών για τις ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής.
   Εκφράζουμε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες μας για τις ανωτέρω δωρεές προς την κα. Πήλιουρα- Νταρίλα Βασιλική και έχουμε εδραία την πεποίθηση ότι θα βρει άξιους μιμητές.


                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης