«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Οι προϋποθέσεις

Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Οι προϋποθέσεις
Όπως ορίζεται στην § 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 180/2004 και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη {2}, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο ετών {2}, ο αριθμός των ανανεώσεων των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει τις τρεις {3}, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ