«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σύμφωνα με πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή), όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο...

Ένταξη νέων δικαιούχων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι...
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2190/175302/12-07-2019 Απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου: «Εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου στη θέση Μοιρέικα»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου στη θέση Μοιρέικα»...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, της μελετης 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελετης 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ αναρτά την "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ" Ακολουθουν συνημμενα αρχεια για την ανακοίνωση.