«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προώθησης θεματικού Τουρισμού 

World Bridge Tourism.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας World Bridge Tourism της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
·        Αύξηση των Κινέζων ταξιδιωτών στην ΕΕ, ιδιαίτερα των μεμονωμένων ταξιδιωτών (Free Individual Travellers), με υψηλό εισόδημα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για λιγότερο γνωστούς προορισμούς και ταξίδια εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.
·        Τόνωση των επενδυτικών ευκαιριών για τις εταιρείες της ΕΕ στην Κίνα, όπου ο εγχώριος τουρισμός ανθεί.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να:
·        φέρει σε επαφή τους τουριστικούς πράκτορες από διαφορετικά Κ-Μ, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν ευέλικτες διακρατικές συνεργασίες,
·        να δώσει στους τουριστικούς πράκτορες ευκαιρίες φέρνοντάς τους σε επαφή με Κινέζους τουριστικούς πράκτορες μέσω Β2Β δράσεων, με προτεραιότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ,
·        να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων στην Κίνα.

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων: 24/09/2019 (16:00 Τοπική ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε στους συνδέσμους:
και

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, το αρμόδιο στέλεχος κα. Δέσποινα Δαμιανίδου
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  του Υπουργείου Τουρισμού είναι στη διάθεση σας (Τηλ.: (+30) 210 3736127, Φαξ:  (+30) 210 3736181, email: damianidou_d@mintour.gr ).


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
***
Προδημοσίευση της δράσης:
«Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  με γενικό σκοπό τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ,  προχώρησε στην προδημοσίευση της δράσης: «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας». 

Δράση η οποία θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ και πιο συγκεκριμένα την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ηπείρου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠ).

Η παρούσα Δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα του τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)

Στόχοι της δράσης είναι :
• Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας.
• Η στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
• Η ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Με δεδομένο ότι ήδη από την Τετάρτη 31/07/2019 βρισκόμαστε, κατά την διάρκεια της Προδημοσίευσης της Δράσης,  στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του Οδηγού του Προγράμματος, σας καλούμε να ενημερωθείτε για την παρούσα δράση και να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σας.

Την προδημοσίευση της Δράσης (2.β.1.1) μπορείτε να την βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:


Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ