«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 13 Απριλίου 2013

Χορήγηση του επιδόματος για ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει  τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα ότι εκδόθηκε νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία για τη χορήγηση του επιδόματος για ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα, αρκεί η Πιστοποίηση της πάθησης ή αναπηρίας από τα Κ.Ε.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στους δικαιούχους που εκκρεμεί ή ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος, θα καταβληθεί αναδρομικά από...
την Υπηρεσία μας το επίδομα.
Οι ινσουλινοεξαρτώμενοι που δικαιούνται το προνοιακό επίδομα και έχουν πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ ανεξαρτήτως ποσοστού, παρακαλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα.