«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

           

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί, στο Δημαρχείο Αμφιλοχίας την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00  σύμφωνα με το αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022 νέα κοινή υπουργική απόφαση, και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ».

[Εισηγητής: Ο κ. Νίκας Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Κουσιορής Χριστόφορος  (Πρόεδρος Δ.Σ.)].

 

ΘΕΜΑ 3ο: «'Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 4ο: «'Έκδοση απόφασης περί παροχής  σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση βραχυχρόνιας αγοράς παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης».

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση διοργάνωσης  Εμποροπανήγυρης Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2022 στο χώρο του Λιμανιού  της Αμφιλοχίας, προκήρυξης χορήγησης αδειών για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη, εκμίσθωσης έκτασης από τον χώρο της εμποροπανήγυρης για την λειτουργία Λούνα Παρκ , καθορισμό τελών και ορισμό επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης».

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση απόφασης  για την επιλογή του χώρου λειτουργίας υπαίθριας Βραχυχρόνιας Αγοράς –Εμποροπανήγυρης».

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 7ο: « «Απευθείας εκμίσθωση έκτασης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης που βρίσκεται στο Λιμάνι της Αμφιλοχίας για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδειών ( Λούνα Παρκ ) κατά την διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης 2022».

[Εισηγητής : Ο κ. Ριζογιάννης Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)].

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού & τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δήμου Αμφιλοχίας».

[Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χριστόφορος Κουσιορής

 

***

Κατάλληλες για κολύμβηση οι παραλίες της Αμφιλοχίας σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Αιτωλοακαρνανίας

 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας, για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση δημοτών και επισκεπτών της περιοχής και την αποφυγή παραπληροφόρησης, δημοσιοποιεί τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία ορίζουν ως «κατάλληλα για κολύμβηση» τα ύδατα των δύο ακτών κολύμβησης της Αμφιλοχίας.

 

Συγκεκριμένα, μετά το περιστατικό της επιφανειακής διαρροής λυμάτων στη χερσαία ζώνη λιμένα, στις 21/8/2022, πραγματοποιήθηκε αναγνώριση των ακτών στις 22/8/2022 και δειγματοληψία των θαλάσσιων υδάτων από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία γνωστοποίησε εγγράφως σήμερα, Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022, τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των παραμέτρων που ελέγχθηκαν είναι σύμφωνες με τα όρια της νομοθεσίας.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο:


 Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Νίκας Νικόλαος