«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

ΕΠΕΙΓΟΝ! Δημόσιες διαβουλεύσεις για 10 ανεμογεννήτριες στο δήμο Ξηρομέρου Αιτ/νίας

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δύο (2) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις θέσεις... «Γεωργίτσι Α1» και «Ρίγανη-Σπαρτόλιζα» της δημοτικής ενότητας Αστακού, του δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 30-6-2022 και την Τετάρτη 6-7-2022, αντίστοιχα!
Οι σχεδιαζόμενοι ΑΣΠΗΕ Γεωργίτσι Α1 και Ρίγανη-Σπαρτόλιζα θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την πόλη του Αστακού και τα χωριά Χρυσοβίτσα, Αγράμπελα, Καραϊσκάκης, Στρογγυλοβούνι και Βασιλόπουλο και θα αποτελούνται συνολικά από δέκα (10) ανεμογεννήτριες ισχύος 3,45MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα  91,5 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 58,5 μέτρα.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:
α) Οι δύο φαινομενικά διαφορετικές εταιρείες (ENERGYCOM Α.Ε. του ΑΣΠΗΕ Γεωργίτσι Α1 και VALUE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. του ΑΣΠΗΕ Ρίγανη-Σπαρτόλιζα) έχουν παρόλα αυτά ίδια έδρα (Μεγ. Αλεξάνδρου 179 στην Πάτρα) και ίδιο υπεύθυνο επικοινωνίας (Χτενας Παναγιώτης, τηλ. 2610325920 και email: grafeiohydro@gmail.com). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενιαίο έργο 34,5ΜW με δέκα (10) ανεμογεννήτριες από μία εταιρεία, το οποίο σκοπίμως διαιρέθηκε σε δύο μικρότερα, προκειμένου να μην συνταχθεί μία πιο σύνθετη ΜΠΕ και να φαίνεται ότι δύο (2) διαφορετικές εταιρείες εκπονούν μελέτες για δύο (2) διαφορετικά έργα, υπονομεύοντας συνεπώς την επαρκή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία ευτελίζει επιπροσθέτως την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και εξαπατά τις υπηρεσίες και τους Έλληνες πολίτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα και λόγος απόρριψης της ΜΠΕ.
β) Από την αρχή του έτους αριθμούμε στην Αιτωλοακαρνανία μέχρι στιγμής συνολικά οκτώ (8) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α', δηλ. για πενήντα (50) ανεμογεννήτριες [διενεργούνται δημόσιες διαβουλεύσεις αυτή την στιγμή για 29 ανεμογεννήτριες (19 στη Ναυπακτία + 10 στο Ξηρόμερο) και είχαν διενεργηθεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο διαβουλεύσεις για 21 ανεμογεννήτριες, δηλ. 29+21=50]. Επιπλέον, υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β' στην Αιτωλοακαρνανία.


Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση των δύο (2) ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρες μελέτες και παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ''Δ11'', ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε ένα από τα δύο (2) έργα.


Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στις δύο (2) δημόσιες διαβουλεύσεις:  

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση για το κάθε ένα από τα δύο έργα!
Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για τις εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο (2) έργα, με τη μορφή αρχείου "pdf" στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6290 (για το Γεωργίτσι Α1) και https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6341 (για την Ρίγανη-Σπαρτόλιζα), κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στις παραπάνω διευθύνσεις μπορούμε να βρούμε τις ΜΠΕ των έργων με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2112681321 και 2112681628 αντίστοιχα, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην κάθε μία διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].


Οδηγίες για την εγγραφή στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing


Στους παρακάτω συνδέσμους βρίσκουμε δύο (2) πρότυπα έντυπα Δ11, τα οποία περιέχουν ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα τα καταθέτουμε ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ με τη μορφή αρχείου "pdf" στο ΗΠΜ, στις διαβουλεύσεις των δύο έργων):
(Τα παραπάνω αρχεία είναι ανεβασμένα στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε τα αρχεία και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε τα Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να τα αποθηκεύσουμε ως αρχεία pdf).
Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για τις εν λόγω ΜΠΕ.--- Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας ---